Kontakt

Kontaktujte nás:

Názov organizácie: 50 zbor. A. Dubčeka

Email:

skautnz@skautnz.sk

50zbor@skauting.sk

IČO: 005 987 218 028

Bankové spojenie: Fio banka 

IBAN: SK97 8330 0000 0029 0201 0688

BIC: FIOZSKBAXXXZborový vodca:

Attila Kováč

e-mail: atti.kovac@gmail.com

mobil: +421 948  797 209

skype: djattik

instagram: attila.kovac

Fb: zvukattik

Zástupca vodcu zboru:

Slavomír Pastír

slavomir2204@azet.sk

+421 915 746 368

Vodca oddielu:

Marek Ficza

slovakiaservis@gmail.com 

+421 915 485 392


Za obsah:

zodpovedný za obsah Attila Kováč


Sociálne siete:


web stránky: 

www.skauting.sk

skautská oblasť Knižaťa Pribinu