Kontakt

Kontaktná osoba:

radca Atila

atti.kovac@gmail.com

Korešpondečná adresa:                         Adresa Klubovne:

Studená dolina 19/39                                  Nové Zámky

946 52 Imeľ

E-mail:
skautnz@skautnz.sk

Telefón:
+421 948 797 209