skauting


Komu raz skauting učaruje, už sa ho nikdy nevzdá!


 • skauting vychováva
 • skauting vzdeláva
 •  skauting učí praxi
 • skauting formuje

Čo je to skauting?

– moderná organizácia, ktorá sa zaoberá výchovou a neformálnym vzdelaním doma i v zahraničí detí a mládeže vďaka ktorej vychádzajú mladí lídri a tak vytvára priestor pre mladé talenty založené na skautských pilieroch

 • poslanie

  • Sociálny rozvoj
   • tolerancia a rešpekt
   • komunikácia
   • spolupráca a vedenie skupiny
   • služba
   • vlastenectvo a občianstvo
   • ochrana prírody
  • Citový rozvoj
   • poznávanie a akceptovanie citov
   • vyjadrovanie a ovládanie citov
   • vnútorná sloboda a rovnováha
   • láska, priateľstvo a pohoda
  • Telesný rozvoj
   • znalosť tela a jeho potrieb
   • čistota a hygiena
   • zdravý životný štýl
   • šport
   • chodenie do prírody a prežitie
  • Intelektuálny rozvoj
   • rozširovanie vedomostí
   • spracovávanie informácií
   • tvorivosť
   • schopnosť nájsť si zamestnanie
  • Rozvoj charakteru
   • utváranie identity
   • pozitívny prístup k životu
   • samostatnosť
   • iniciatíva a asertivita
   • vlastný rozvoj
   • život v súlade s hodnotami
  • Duchovný rozvoj
   • hľadanie duchovného rozmeru
   • objavovanie duchovného dedičstva
   • vyjadrenie vzťahu k duchovnému svetu
   • uplatňovanie duchovných princípov
   • náboženská tolerancia
 • výchova

 • princípy

  • povinnosti voči bohu
  • povinnosti voči druhým
  • povinnosti voči samému sebe