Buď pripravený!

Heslo skautov, ktoré počas koronavírusu COVID-19, napĺňame, viac, než je možné. Už len tým, že sa zapojiš do príprav aktivít a námetov pre deti v domácom prostredí, vlastnoručne ušiješ rúško, pomôžeš s nákupom pre núdznych, zavoláš svojím starkým, známym.

Zapojiť sa môžu aj dospelí aj nedospelí členovia. Iba dobrovoľníci 18+ môžu byť súčasťou terénnej práce.
Aj mesto Nové Zámky za pomoci dorobovoľníkov Kompas, za pomoci sociálnych pracovníkov spúšťa Krízové centrum pre ľuďí bez domova.
Zriadením krízového kontaktného centra a karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova chce mesto znižovať riziká vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi touto ohrozenou skupinou. 

Blžšie informácie sú dostupné na web stránke mesta Nové Zámky:

centrum pre bezdomovcov

Podľa uznesenia vlády musia mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi vytvoriť kontaktné karanténne centrum pre ľudí bez domova. V Nových Zámkoch sa pri jeho zriaďovaní a prevádzke spojili mesto aj dobrovoľníci.

Uverejnil používateľ Drahu Dobrovicsová TV JOJ Pondelok 27. apríla 2020

Pomáhame mestu Nové Zámky ďalej aj s menšími údržbárskymi prácami.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *