Tábor Kozárovce 2021

24. 04. 2021 Od atila

Skautská medzinárodná základňa v Kozárovciach

Skautsky Tábor 2021 v Kozarovciach

termín táboru:

7. 8. – 14. 8. 2021

144. zbor Posolstvo B.P. Vráble + 50. zbor A.Dubčeka Nové Zámky


Milí rodičia,

o. z. Slovenský skauting, 144. zbor Posolstva B. P. Vráble a 50. zbor A. Dubčeka Nové Zámky organizuje i tento rok tábor v Kozárovciach v dňoch 7. 8. – 14. 8. 2021.

Cena na dieťa je predbežne stanovená na 120 € za 1. dieťa, 2. a ďalšie dieťa z rodiny platí 100 €. Navýšenie ceny oproti minulému roku je z dôvodu udržateľnosti kvality programu.

Mesto Nové Zámky žiadame o mimoriadnu dotáciu na tábor. Veríme, že po využití týchto benefitov je cena za tábor stále prijateľná. Prosím rodiny, ktoré majú zlú finančnú situáciu /, ***ktoré sú v hmotnej núdzi/ a takúto čiastku nemôžu uhradiť, aby ma kontaktovali telefonicky alebo formou SMS na: +421 948 797 209. Spoločne budeme hľadať riešenie.

Vedúci pripravujúci program tábora si dali podmienku účasti minimálne 25 detí. Za náš zbor to predstavuje 10 detí. Hraničný termín, kedy sa definitívne rozhodne o konaní tábora, je 5. 6.2021. Do tohto termínu je potrebné záväzne vyjadriť záujem o účasť dieťaťa (detí) uhradením zálohy 10 €/dieťa. Ak sa tábor z epidemiologických dôvodov alebo pre malý počet záujemcov neuskutoční, prípadne v rodine vznikne vážny dôvod pre neúčasť na tábore, záloha bude vrátená. Prosím o vyplnenie elektronickej prihlášky.


Prihlasovanie na PCR testy a prihlášky:

Elektronická prihláška na tábor: Klikni tu na link.

Podľa aktuálneho usmernenia všetky deti pri nástupe na letný tábor (denný aj pobytový) sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID -19 nie so starším výsledkom ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Registrácia prebieha na stránke https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php  kde pribudla kolónka “idem na denný alebo pobytový tábor”. Zaregistrujte sa už dnes, aby ste sa vyhli zbytočným stresom pred nástupom do táborov.

Výnimku z tejto povinnosti majú:

➡️ deti do 10 rokov

➡️ deti, ktoré prekonali ochorenie COVID -19 pred nie viac ako 180 dňami

➡️ deti, ktoré sú najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID -19

-> Zálohu poukážte do  4. 6. 2021 na číslo účtu, IBAN: SK92 8360 5207 0042 0334 6851 BIC: REXSKBXXXX, do správy pre príjemcu napíšte: Meno, priezvisko, záloha TÁBOR 21. Druhá možnosť je zálohu odovzdať osobne. Prosím, prednostne využite 1. možnosť.


V súčasnej situácii stále nevieme, či bude situácia ohľadom COVID-19 v lete natoľko uvoľnená, aby sme tábor mohli na 100% realizovať. Dobrá správa ale je, že všetko nasvedčuje tomu, že by sa nám to predsa len mohlo podariť a vedenie našich zborov pokračuje v aktívnej príprave programu.
Tábor sa uskutoční v druhom augustovom týždni a pôjdeme na Skautskú medzinárodnú základňu v Kozárovciach.
Lokalitu sme vyskúšali v minulom roku a veľmi sa nám osvedčila.

V súčasnej situácii stále nevieme, či bude situácia ohľadom COVID-19 v lete natoľko uvoľnená, aby sme tábor mohli na 100% realizovať. Dobrá správa ale je, že všetko nasvedčuje tomu, že by sa nám to predsa len mohlo podariť a vedenie našich zborov pokračuje v aktívnej príprave programu.
Tábor sa uskutoční v druhom augustovom týždni a pôjdeme na Skautskú medzinárodnú základňu v Kozárovciach.
Lokalitu sme vyskúšali v minulom roku a veľmi sa nám osvedčila.

V lokalite sa nachádza spoločenská miestnosť, resp. jedáleň s vlastnou kuchyňou. K dispozícii sú 3x tee-pee tzv. indiánske stany, 10x podsady a jeden vojenský stan. V areáli je možnosť postaviť si aj vlastné stany.
V areáli je WC dievčenské + sprchy a chlapčenské WC + sprchy. Umyvárka je spoločná. Lokalita má aj vlastný priestor na táborák a poskytuje príjemné tiché prostredie v lese.

Napriek tomu, že tábor aktívne pripravujeme a máme chuť ho realizovať, existuje riziko, že sa v lete epidemiologická situácia zmení.

V takomto prípade si vyhradzujeme právo tábor kedykoľvek zrušiť, resp. ho tento rok neorganizovať.
Pevne však veríme, že sa s našimi včielkami, vĺčatami a skautmi budeme môcť na tábore stretnúť.
V krátkej dobe vytvoríme registračný formulár pre tábor.

Sme obmedzení počtom detí – v počte 10 skautov za náš zbor.

Bližšie informácie sledujte na našej fb sránke skautnz ale aj na www.skautnz.sk.

Akékoľvek informácie zodpovie zborový vodca (zodpovedný za tábor nášho zboru) Attila Kováč – Atila telefonicky prípadne e-mailom.