⚜️ 50. zbor A.Dubčeka ⚜️

„Vec, ktorá sa najviac oplatí, je snažiť sa vniesť šťastie do života druhých.“

nové Zámky ✌

Názov zboru: 50.zbor A.Dubčeka
Sídlo zboru: Banskobystrická 148/1,
940 02 Nové Zámky
Oddiel:
IČO:00598721
DIČ:2020795876


𝓞𝓩𝓝𝓐𝓜𝓨:

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo.

Aktuality

články

Kontaktujte nás

Scroll Up