⚜️ 50. zbor A.Dubčeka⚜️

Činnosť SLSK pozastavená

REGISTRÁCIA 2021 Spustená

Darujte nám 2%

2% percentage rate icon on a white background

Hlasuj za projekt

„Vec, ktorá sa najviac oplatí, je snažiť sa vniesť šťastie do života druhých.“

Nové Zámky ✌

50.zbor A.Dubčeka


Štatutár: Attila kováč
Sídlo zboru: Banskobystrická 148/1,
940 02 Nové Zámky
IČO:005987218028
IBAN:


𝓞𝓩𝓝𝓐𝓜𝓨:

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo.

Aktuality

články

Kontaktujte nás

Scroll Up