⚜️ 50. zbor A.Dubčeka⚜️

!! Skautská prezenčná činnosť obnovená od 12. mája. !!

„Vec, ktorá sa najviac oplatí, je snažiť sa vniesť šťastie do života druhých.“

Nové Zámky ✌

50.zbor A. Dubčeka


Štatutár: Attila kováč
Sídlo zboru: Banskobystrická 148/1,
940 02 Nové Zámky
IČO:005987218028
IBAN:


Skauting je jedno veľké dobrodružstvo.

Udeje sa

Udialo sa

Kontaktujte nás

Scroll Up