Skauti z Nových Zámkov

Raz skautom, navždy skautom!

Oddiel Nové Zámky

Nové Zámky

Slovenský skauting
Názov zboru: 45.Zbor Posledné Spojenectvo
Sídlo zboru: Veľké Zálužie
Oddiel: Nové Zámky
IČO: 36098221
DIČ: 2021663842


  • 0948797209

  • skautnz@skautnz.sk

OZNAMY

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo.

Aktuality

články

Kontaktujte nás

telefonicky +421 948 797 209
Scroll Up