⚜️ 50. zbor A.Dubčeka⚜️

_______________

50.zbor A.Dubčeka Nové Zámky oznamuje, že na základe opatrení vydaných UVZ včera (zo dňa 14.10.2020) o 18:30 prijalo Náčelníctvo Slovenského skautingu uznesenie, ktorým od dnešného dňa (t.j. 15.10.2020) pozastavuje akúkoľvek pravidelnú a nepravidelnú činnosť s deťmi a mládežou.
Až do odvolania je zakázané pod hlavičkou Slovenského skautingu akákoľvek činnosť. Výnimku tvorí Skautská služba a dospelí, online družinovky.
“Pravidelná a nepravidelná činnosť s deťmi a mládežou je v našom zbore pozastavená na dobu neurčitú.”
Vzhľadom k tomu, že je povolené sa stretávať do počtu 6 ľudí, Skautská služba je povolená taktiež v počte 6 ľudí.
Aj naďalej v Skautskej službe by sme radi pokračovali v spolupráci s mestom Nové Zámky a v spolupráci Kompas. Radi privítame ďalších ochotných dobrovoľníkov (skautov) do skautskej služby.
Skautskú činnosť obnovíme hneď, ako sa zvýši počet osôb na hromadných podujatiach a podmienky na týchto podujatiach budú také, aby sa dali dodržiavať pri práci s deťmi.
Ďakujeme
50.zbor A.Dubčeka – zborový vodca Atila – Attila Kováč

„Vec, ktorá sa najviac oplatí, je snažiť sa vniesť šťastie do života druhých.“

Nové Zámky ✌

50.zbor A.Dubčeka


Sídlo zboru: Banskobystrická 148/1,
940 02 Nové Zámky
IČO:00598721802𝓞𝓩𝓝𝓐𝓜𝓨:

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo.

Aktuality

články

Kontaktujte nás

Scroll Up