⚜️ 50. zbor A.Dubčeka⚜️

„Vec, ktorá sa najviac oplatí, je snažiť sa vniesť šťastie do života druhých.“

Nové Zámky ✌

50.zbor A.Dubčeka


Sídlo zboru: Banskobystrická 148/1,
940 02 Nové Zámky
IČO:00598721
DIČ:2020795876


𝓞𝓩𝓝𝓐𝓜𝓨:

Skauting je jedno veľké dobrodružstvo.

Aktuality

články

Kontaktujte nás

Scroll Up