Skautingu Zdar !!!

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku.

Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.