Skauting


Komu raz skauting učaruje, už sa ho nikdy nevzdá!


Čo je to skauting?

Skauting (z angl. scouting < scout prieskumník < starofr. escoute < lat. auscultare= načúvať) je výchovné hnutie/systém mládeže zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Má výrazné filantropickéhumanistické a kozmopolitné črty. Svoj výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa 7 prvkov:

  • aktívny pobyt v prírode (turistika, táborenie, ochrana prírody),
  • fungovanie v malých tímoch (družinový systém),
  • prax, aktivity a hry namiesto teórie (učenie sa činnosťou),
  • prítomnosť stabilných hodnôt (sľub a zákon),
  • inšpirujúce a atraktívne libretá a námety pre činnosť (symbolický rámec),
  • rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné napredovanie),
  • priateľská pomoc dospelého.

Skauting využíva zmysel mladých ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vychováva ich aj v rôznych praktických zručnostiach, k pevnej vôli, dôveryhodnosti a čestnosti, tímovej práci, vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a okolie, osobnej iniciatíve a pod.