15. apríla 2018

skauting


Komu raz skauting učaruje, už sa ho nikdy nevzdá!


 • skauting vychováva
 • skauting vzdeláva
 •  skauting učí praxi
 • skauting formuje

Čo je to skauting?

– moderná organizácia, ktorá sa zaoberá výchovou a neformálnym vzdelaním doma i v zahraničí detí a mládeže vďaka ktorej vychádzajú mladí lídri a tak vytvára priestor pre mladé talenty založené na skautských pilieroch

 • poslanie
  • sociálne
  • citové
  • telesné
  • intelektuálne
  • charakterové
 • výchova
 • princípy
  • povinnosti voči bohu
  • povinnosti voči druhým
 • povinnosti voči samému sebe
Scroll Up