Skautský tábor 2020 v Kozárovciach sponzorovali:

Solid Nesvady
Zlaté Kľúče Nové Zámky