22. októbra 2018

Vzdelávanie a formovanie

Vzdeláva:

– Vzdelávanie je dôležitou súčasťou Slovenského skautingu (SLSK).  Žiadny člen registrovaný SLSK bez radcovského kurzu a vodcovskej školy nemôže pracovať s deťmi. Takýto člen má certifikát potvrdený Slovenským skautingom na základe absolvovania nasledovných vzdelávacích modulov SLSK.

Viacej informácií nájdete v nasledovnom odkaze:

Vzdelávací systém Slovenského skautingu :   (toto je odkaz/link na podstránku)

Vzdelávanie má 4 hierarchické stupne a samostatnú zložku voľných modulov

1.stupeň skautského vzdelávania

Základný kurz a Radcovský kurz (radcák)

2.stupeň skautského vzdelávania

Líderská rangerská škola (LRŠ)

3.stupeň skautského vzdelávania

Vodcovská lesná škola  (VLŠ)

4.stupeň skautského vzdelávania

Gilwellská inštruktorská lesná škola (GILŠ)

+ Voľné vzdelávacie moduly

 

Formuje:

Programom Slovenského skautingu a snaží o všestranný rozvoj mladého človeka. Zameriava sa na 6 oblastí rozvoja a sociálny, fyzický, duchovný, citový, intelektuálny a charakterový rozvoj. 

Slovenský skauting ponúka program pre 3 výchovné kategórie v stupňoch napredovania:

Scroll Up