Vzdelávanie a formovanie

Vzdeláva:

– Vzdelávanie je dôležitou súčasťou Slovenského skautingu (SLSK).  Žiadny člen registrovaný SLSK bez radcovského kurzu a vodcovskej školy nemôže pracovať s deťmi. Takýto člen má certifikát potvrdený Slovenským skautingom na základe absolvovania nasledovných vzdelávacích modulov SLSK.

Vzdelávanie v SLSK je akreditované Ministerstvom školstva SR

Vzdelávací systém Slovenského skautingu

Vzdelávanie má 4 hierarchické stupne a samostatnú zložku voľných modulov

1.stupeň skautského vzdelávania

 • Radcovský kurz (radcák)
 • Radca: nosí radcovskú nášivku (smrek) na cípe šatky svojej vekovej kategórie,

2.stupeň skautského vzdelávania

 • Líderská rangerská škola (LRŠ)
 • Líder: nosí líderskú nášivku (ohník) na cípe fialovej líderskej šatky,

3.stupeň skautského vzdelávania

 • Vodcovská lesná škola  (VLŠ)
 • Vodca: nosí vodcovskú nášivku (típí) na cípe šedej vodcovskej šatky,

4.stupeň skautského vzdelávania

 • Gilwellská inštruktorská lesná škola (GILŠ)
 • Inštruktor: nosí gilwellskú šatku, gilwellské drievka (wood badge) a gilwellský kožený turban (woggle).

+ Voľné vzdelávacie moduly

Formuje:

Programom Slovenského skautingu a snaží o všestranný rozvoj mladého človeka. Zameriava sa na 6 oblastí rozvoja a sociálny, fyzický, duchovný, citový, intelektuálny a charakterový rozvoj. 

Slovenský skauting ponúka program pre rôzne vekové kategórie v stupňoch napredovania:

 • predškoláci
 • Vĺčatá a včielky
  • Program vĺčat – metodika
 • Skauti a skautky
 • Rangeri a rangerky
 • Roveri a roverky
  • Roverská cesta
 • Dospelý skauti a skautky