22. októbra 2018

Skautský program:

Voľný programový modul:

Odborky:

  • sú určené ako pre vĺčatá a včielky, tak i pre skautov a skautky. Ich plnenie nie je povinné. Odborky sú zamerané na určitý obor (šport, manuálna zručnosť, príroda a i.), preto si skauti sami vyberajú podľa svojho záujmu, ktorú z odboriek budú plniť. Každá z nich má predpísaných niekoľko úloh, ktoré je potrebné splniť alebo sa naučiť.

Po splnení odborky skauti dostávajú príslušnú nášivku, ktorá sa našíva na pravý rukáv. Vĺčatá a včielky plnia odborky spoločne a ich nášivky majú tvar trojuholníka. Skauti a roveri plnia odborky jednotlivo alebo spoločne. Ich odborky majú okrúhly tvar a dva stupne. Zelený, ktorý má motivačnú funkciu a slúži na objavenie a zoznámenie sa s danou oblasťou. Červený ukazuje, že skaut je v danej oblasti naozaj odborníkom.

Odborky sú “niečo navyše“, preto by sa mali plniť až po zložení nováčikovskej skúšky. V našom zbore povoľujeme plnenie i skôr, avšak nášivky je možné nosiť až po splnení nováčikovskej skúšy a skautského sľubu.

Expertské odborky môžu byť výzvou pre každého skauta alebo skautku, ktorí sa zdokonaľujú v jednej z piatich oblastí. Expertské odborky rozhodne zaujmú svojim vizuálom aj funkčnosťou.

Odborky pre

Výzvy:

Niektoré výzvy je možné plniť až po splnení podmienok odboriek

  • vĺčatá a včielky
  • skauti a skautky
  • rangeri a rangerky
  • roveri a roverky
Scroll Up