zameriava sa na 6 oblastí rozvoja:

 • sociálny rozvoj
 • fyzický rozvoj
 • duchovný rozvoj
 • citový rozvoj
 • intelektuálny rozvoj
 • charakterový rozvoj

pre každú vekovú kategóriu je špecifický:

Predškoláci 0-6 rokov

Predškoláci tvoria vekovú kategóriu, ktorá sa od ostatných odlišuje hlavne v tom, že fungujú s rodičmi a len ojedinele sa pod vedením školenej dospelej osoby stretávajú na schôdzkach. Ako veková kategória však majú veľký zmysel, lebo deti sa učia novým zručnostiam a zároveň sa upevňuje vzťah detí s rodičmi, ak robia zaujímavý program spoločne.

Predškoláci nemajú špecifickú šatku. Môžu nosiť šatku vĺčat a včielok – hnedú šatku so žltým lemom.

Voľný programový modul sa skladá z pracovných listov (7ks) tím najmenším približuje príbeh známej Knihy džunglí.

 

Vĺčatá a včielky 6-10 rokov

šatka hnedá zo žltým lemom

Vlčia stopa

 

 • Vlčie mláďa
 • Predstav si, že si maličký Mauglí a ocitol si sa uprostred džungle plnej zvierat. Staneš sa členom vlčej svorky, nájdeš si veľa nových priateľov, ktorí ťa budú učiť „byť stále lepším“. Zlepšuj sa a plň rôzne úlohy v tejto knižke, potom dostaneš nálepky, ktoré si nalepíš do prázdnych krúžkov. Viac sa dozvieš v knižke Vlčie mláďa.
 • Tajomná džungľa
 • Džungľa skrýva množstvo tajomstiev, ktoré čakajú na to, že sa vydáš po ich stope a prídeš im na koreň. Staň sa učenia chtivým žiakom ako Mauglí. Buď pripravený objavovať tajomnú džungľu, snažiť sa viac, ako sa snažia ostatní a dodržiavať zákon vĺčat. Viac sa dozvieš v knižke Tajomná džungľa.

 

 • Slobodný lovec
 • Slobodný lovec sa vie pohybovať v džungli obratne ako leopard, ticho ako had a s prehľadom ako medveď. Má aj ďalších priateľov, s ktorými sa učí objavovať nové chodníky života. Obháj stupeň slobodného lovca zdokonaľovaním svojho zdravia a sily, vynaliezavosťou, vernosťou a láskou, pomocou druhým, múdrosťou a hľadaním zmyslu života. Viac sa dozvieš v knižke Slobodný lovec.
 • Mauglí človek
 • Mauglí sa stal rešpektovaným „Pánom džungle“. Stále viac si však uvedomoval, že je človekom a rozhodol sa prejsť k ľuďom. Aj ty prichádzaš do záverečného obdobia vo vlčiackej svorke. Dokonči plnenie všetkých osobných cieľov. Pomáhaj mladším naučiť sa to, čo už ty vieš z minulosti. Splnením posledného stupňa Mauglí človek dokážeš svoje úspešné napredovanie a pripravenosť prejsť do nového oddielu – medzi skautov. Viac sa dozvieš v knižke Mauglí človek. 

Praktická príručka pre včielky a vĺčatá, ktorá pomáha  pochopiť svet skautingu, a jeho formách. Významnú časť tvorí Skautská prax a Príroda. Celá kniha je prispôsobená jazyku vĺčat a včielok. 

Skautky a skauti  11-15 rokov:

šatka hnedá zo zeleným lemom

Nováčik

 • Nováčik je nultým stupňom skautského chodníka. Je to vlastne nováčikovská skúška pre začínajúcich skautov. V tomto stupni chlapec či dievča zisťuje, kto je to skaut, aké sú jeho vzory a životné princípy. Zoznamuje sa so skautskou symbolikou, rovnošatou a stupňami skautského chodníka. Mal by ovládať aj najdôležitejšie rady pre život v prírode – viazania 6 skautských uzlov a krížovej väzby, vhodný výstroj do prírody, balenie batoha, KPZ a ošetrenie jednoduchých poranení. Viac sa dozvieš v knižke Nováčik.

Skautský chodník

Prvý skaut

 • Celá príručka je rozdelená na 4 kategórie – Charakter, Služba, Zdravie a sila a Schopnosti a zručnosti. Každá z nich začína príbehom z Bí-Pího života. Príbehy sú z jeho detstva, ale aj z vojenskej kariéry. 

 

Neznáma krajina

 • Pri zdolávaní tohto 1. stupňa skautského chodníka budeš s priateľmi poznávať nepoznané teritóriá. Neznámou krajinou nie sú len nové územia, ale aj vesmír, neprebádaný svet vedomostí, tajomné súvislosti, neznámo v tvojom vnútri… Plnenie rôznych cieľov tohto stupňa ťa privedie k objavovaniu nových vecí, rozvíjaniu sily, zdravia a schopnosti prežiť v prírode, zdokonaľovaniu charakteru, upevňovaniu priateľstiev a spolupráce a pátraniu po duchovných hodnotách. Viac sa dozvieš v knižke Neznáma krajina.

Prvý skaut

 • Celá príručka je rozdelená na 4 kategórie – Charakter, Služba, Zdravie a sila a Schopnosti a zručnosti. Každá z nich začína príbehom z Bí-Pího života. Príbehy sú z jeho detstva, ale aj z vojenskej kariéry. 

 

Neznáma krajina

 • Pri zdolávaní tohto 1. stupňa skautského chodníka budeš s priateľmi poznávať nepoznané teritóriá. Neznámou krajinou nie sú len nové územia, ale aj vesmír, neprebádaný svet vedomostí, tajomné súvislosti, neznámo v tvojom vnútri… Plnenie rôznych cieľov tohto stupňa ťa privedie k objavovaniu nových vecí, rozvíjaniu sily, zdravia a schopnosti prežiť v prírode, zdokonaľovaniu charakteru, upevňovaniu priateľstiev a spolupráce a pátraniu po duchovných hodnotách. Viac sa dozvieš v knižke Neznáma krajina.

Rangerky a Rangery: 15-18

Rangerský horizont

hnedá šatka z fialovým lemom

Do rangerskej vekovej kategórie sa radia chlapci a dievčatá vo veku 15 až 18 rokov.

Heslo rangerov a rangeriek je: Veď príkladom!

Zahŕňa v sebe dve roviny – prvou je skutočnosť, že ako ranger už pomáhaš mladším členom na ich skautskej ceste, možno radcuješ a pripravuješ program. Druhou je to, že najlepším spôsobom, ako druhých viesť, je vlastným príkladným životom. Ten si ale vyžaduje sústavnú prácu na sebe, neustály osobný rast. Dlhšia verzia hesla by mohla znieť: „Rozvíjaj sám seba, ale odovzdávaj a buď vzorom pre druhých.“

Samotné meno vekovej kategórie má pôvod v anglickom slove to range, ktoré ma viacero významov – dať niečo do poriadku alebo tiež túlať sa. Ich elegantným spojením je ranger – ty, ktorý sa rozvíjaš objavovaním nových území svojho vnútra i vonkajšieho sveta. Plne si uvedomuješ dosah svojich skutkov na mladších členov oddielu a snažíš sa ich viesť správnym smerom.

Rowerky a roweri: 18-24 rokov

Rowerská cesta

-šatka hnedá s červeným lemom

Slovenský skauting má 3 programy pre roverov, je len na vás, ktorý si vyberiete:

 • Roverský pas:
 • Roveri už nežijú v rozprávke ani vo svete hrdinov, ich svet je ten náš skutočný. Preto sú aj symbolickým rámcom programu mladších roverov skutočné civilizácie dnešného sveta spolu s ich kultúrou, hodnotami, ľuďmi a prírodou. Jadrom roverského programu sú projekty. Ak roveri zrealizujú štyri projekty, ktoré si aj sami vymyslia, pripravia a nakoniec zhodnotia, v podstate splnili podmienky Roverského pasu. Roveri už nedostávajú nejaké jednotné programové nášivky, ale môžu si vyrobiť vlastné nášivky či tričká k svojim projektom. Viac sa dozvieš v knižke Roverský pas.
 • Rád svetla:
 • Tento program vytvorila duchovná rada Slovenského skautingu. Nie je oficiálne schválený náčelníctvom SLSK.
 • Viac info: radsvetla
 • Roverská cesta:
 • Unikátny program založený na osobnom kontakte s tútormi. Je vhodný pre roverov starších ako 18 rokov.
 • Viac info: pravidlá RCzoznam_tútorov_

Dospelý v skautingu: 25 rokov vyššie

šatka hnedá s modrým lemom 

25 rokov a vyššie.

Dospelí skauti a skautky sú dobrovoľníci, medzi ktorých môžeš patriť aj ty. Ich poslaním je pomáhať mladším,  byť vzorom a viesť organizáciuNezáleží na veku – či si sa k skautingu dostal v mladom veku alebo až teraz – skauting je otvorený pre každého, kto má ochotu pomôcť a chce zažiť kúsok dobrodružstva.

www.dsass.sk 


“Na skauting nie je nikdy neskoro”.


Ako dospelý skaut alebo skautka nájdeš u nás príležitosť na sebarealizáciu a budeš môcť spraviť svet lepším miestom. Dobrovoľníctvo má veľký zmysel pre šťastné prežitie života a skauting ponúka dobrovoľníctvo postavené na správnych hodnotách a ideáloch. Pridaj sa k stovkám dospelých, ktorí našli v skautingu radosť z pomoci a služby. Sú pre skauting nenahraditeľní.

Voľný programový modul:

 • Úspech džungle
 • Bobríci
 • Ľaliový Kríž
 • Pamäť národa
 • NOX
 • NOX+
 • Rozhľadňa
 • Roverská cesta
 • Rodinka

Odborky:

 • vĺčatá a včielky
 • skautov a skautky
 • roverov a roverky

– Každá z nich má predpísaných niekoľko úloh, ktoré je potrebné splniť alebo sa naučiť.

Po splnení odborky skauti dostávajú príslušnú nášivku, ktorá sa našíva na pravý rukáv. Vĺčatá a včielky plnia odborky spoločne a ich nášivky majú tvar trojuholníka. Skauti a roveri plnia odborky jednotlivo alebo spoločne. Ich odborky majú okrúhly tvar a dva stupne. Zelený, ktorý má motivačnú funkciu a slúži na objavenie a zoznámenie sa s danou oblasťou. Červený ukazuje, že skaut je v danej oblasti naozaj odborníkom.

Odborky sú “niečo navyše“, preto by sa mali plniť až po zložení nováčikovskej skúšky. V našom zbore povoľujeme plnenie i skôr, avšak nášivky je možné nosiť až po splnení nováčikovskej skúšy a skautského sľubu.

Expertské odborky:

 • môžu byť výzvou pre každého skauta alebo skautku, ktorí sa zdokonaľujú v jednej z piatich oblastí. Expertské odborky rozhodne zaujmú svojim vizuálom aj funkčnosťou.

Výzvy:

Niektoré výzvy je možné plniť až po splnení podmienok odboriek

 • vĺčatá a včielky
 • skauti a skautky
 • rangeri a rangerky
 • roveri a roverky