Oceňuje

Ocenenie vydáva vodca alebo radca družiny

Ocenenie Vlčí skaut je najvyššie ocenenie, ktoré môže vĺča alebo včielka získať. Kritéria na jeho získanie sú jednoduché, ale na jeho plnenie treba dostatok času. Deti sa musia snažiť a dlhodobo na sebe pracovať plnením rôznych odboriek a výziev.

Certifikát pre Vlčieho skauta na stiahnutie a tlač

Nášivku kúpiš tu:
https://www.scoutshop.sk/produkt/ocenenie-vlci-skaut/

Vytrvalí a aktívni skauti a skautky môžu na záver Skautského chodníka získať ocenenie Medvedí skaut. Ocenenie patrí tomu, kto prešiel všetkými stupňami chodníka a splnil aj niečo navyše. Ocenenie je dôkazom, že jeho držiteľ dokáže dosiahnuť i náročnejšie ciele.

Certifikát pre Medvedieho skauta na stiahnutie a tlač

Nášivku kúpiš tu:
https://www.scoutshop.sk/produkt/ocenenie-medvedi-skaut/

Medzi nášivkami odboriek, výziev a stupňov je jedna, ktorá svojou dôležitosťou predbieha všetky ostatné. Symbolizuje statočnosť, vytrvalosť a nadobudnutie ozajstných skúseností. Právo nosiť ju majú tí, ktorí vytrvali v svojom úsilí a dosiahli najvyššiu métu v skautskom programe – Orlieho skauta.

Orlí skaut je najvyšší stupeň, ktorý môže skaut v rámci programovej ponuky dosiahnuť. Hovorí veľa o charaktere a pevnej vôli toho, kto tento stupeň splni

Certifikát orlieho skauta na stiahnutie a tlač

7 ľalií

7 ľalií je ocenenie, ktoré sa udeľuje za aktivitu, prejavenú snahu a ochotu nad rámec bežných povinností. Ocenený nemusí dosahovať skvelé výsledky – oceňuje sa snaha, aktivita a ochota. Nie je to ocenenie ani charakterových alebo povahových vlastností ako Rytierske stužky.

viac info tu: http://skauting.sk/skauti/program/ocenenie-7-lalii/

Vyznamenania

Najvyššie vyznamenanie udeľuje snem Slovenského skautingu

 • Rad strieborného vlka (pre mužov)
 • Rad strieborného trojlístka (pre ženy)

udelené za vynikajúce zásluhy o skautské hnutie a zároveň mnohoročnú prácu v skautingu, za príkladné osobné a morálne postoje, vernosť skautským ideálom.

Viac informácií o vyznamenaniach sa dozviete na tejto stránke:
kliknutím na odkaz: (https://skautpn.files.wordpress.com/2014/11/10-nova-statut-vyznamenani-op-2014.pdf)

NOSITEĽKY RADU STRIEBORNÉHO TROJLÍSTKA

 • sestra Mária Šimková – Maňka (seniorka zboru nositeliek Radu strieborného trojlístka)
 • sestra Jana Jablonská
 • sestra Jarka Krajčírovičová
 • sestra Anna Oravcová – Nina
 • sestra Eva Štěpánková
 • sestra Anna Treľová – Tanka
 • sestra Alexandra Trizuliaková

NOSITELIA RADU STRIEBORNÉHO VLKA

 • brat Marián Kvasnica – Majorán (senior zboru nositeľov Radu strieborného vlka)
 • brat Jozef Mikloš – Mufi
 • brat Andrej Legutky – Andy
 • brat Peter Janota – Slížik
 • brat Ján Pokorný – Johany
 • brat Pavel Škvarenina – Johny
 • brat Ján Skokan – Sloník