Registrácia

Registrácia 2022

Ďakujeme Vám, že registráciou svojho dieťaťa do SLSK podporujete tento výchovno – vzdelávací program a umožňujete svojim deťom nadobudnúť fyzický, intelektuálny, sociálny i duchovný rozvoj a zažiť množstvo dobrodružstiev. 

Na registráciu vašich detí do SLSK je potrebné:

  1. Vyplniť údaje o každom dieťati vo formulári a odoslať ho.
  2. Uhradiť registračný poplatok na číslo účtu:

IBAN: SK97 8330 0000 0029 0201 0688

  • Do poznámky: Vaše meno a priezvisko (príp.  priezvisko rodiny pri väčšom počte registrovaných

Základná výška poplatku je 16 € na člena 15 € ide ide na ústredie z toho 1 € prispievate do zboru
Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený: 1 €.
Je možné využiť zvýhodnený rodinný členský poplatok (súrodenecká zľava). Ak si ho chcete uplatniť, registrujte všetkých členov rodiny súčasne.

Peniaze z dobrovoľného príspevku budú použité na nákup materiálu do klubovne.

Registráciu aj platbu je potrebné uskutočniť do 31. 1. 2022
Registrovaní budete až po prijatí platby na náš účet.

V prípade ďalších otázok kontaktujte zborového vodcu:

Attila Kováč  
atti.kovac@gmail.com

skautnz@skautnz.sk
0948 797 209

Vyplnenie registračného formulára

Formulár môže vyplniť jednotlivec alebo celá rodina. Ak si chcete uplatniť rodinnú zľavu, je potrebné vyplniť formulár spoločne, to znamená postupne pridať ďalších členov. Členský poplatok v tomto prípade zaplatíte naraz za celú rodinu. Ak je v rodine viacero bezdetných dospelých, formulár môžete vyplniť jednotlivo a platbu poslať každý za seba alebo hromadne, čím nám uľahčíte prácu.

Znevýhodnení členovia

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený – 1 €.

Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácii je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, Úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie).

Zdroj: skauting.sk

Zvýhodnení členovia

Rodinná zľava a Viacdetná rodina – Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu a to nasledovne: prvý člen – normálny poplatok, druhý člen – normálny poplatok, tretí a každý ďalší člen (ak sú to deti) – 1 €. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. (Napr. rodina s 1 dieťaťom do 18 rokov = 15+15+1 = 31 €, rodina so 4 deťmi = 15+15+1+1+1+1 = 34 €, rodina so 4 členmi, ale len jedno je dieťa = 15+15+15+1 = 46 €, len 3 deti bez registrovania rodičov = 15+15+1 = 31 €)

Po kliknutí na odkaz „REGISTRÁCIA 2022“ vás presmeruje na odkaz, kde sa vám ukáže tabuľka, v ktorej vyplníte svoje údaje. alebo nižšie je už otvorený formulár, ktorý stačí len vyplniť. 


Formulár na registráciu: