Registrácia 2023

Ďakujeme Vám, že registráciou svojho dieťaťa do SLSK podporujete tento výchovno – vzdelávací program a umožňujete svojim deťom nadobudnúť fyzický, intelektuálny, sociálny i duchovný rozvoj a zažiť množstvo dobrodružstiev. 

Na registráciu vašich detí do SLSK je potrebné:

  1. Vyplniť údaje o každom dieťati vo formulári a odoslať ho.
  2. Uhradiť registračný poplatok na číslo účtu:

IBAN: SK97 8330 0000 0029 0201 0688

  • Do poznámky: Vaše meno a priezvisko (príp.  priezvisko rodiny pri väčšom počte registrovaných

Registráciu aj platbu je potrebné uskutočniť do 31. 1. 2023
Registrovaní budete až po prijatí platby na náš účet.

Prípadné otázky vam radi zodpovieme – kontakt

 

 

Vyplnenie registračného formulára

Formulár môže vyplniť jednotlivec alebo celá rodina. Ak si chcete uplatniť rodinnú zľavu, je potrebné vyplniť formulár spoločne, to znamená postupne pridať ďalších členov. Členský poplatok v tomto prípade zaplatíte naraz za celú rodinu. Ak je v rodine viacero bezdetných dospelých, formulár môžete vyplniť jednotlivo a platbu poslať každý za seba alebo hromadne, čím nám uľahčíte prácu.

Znevýhodnení členovia

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený – 1 €.

Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácii je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, Úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie).

Zdroj: skauting.sk

Po kliknutí na odkaz „REGISTRÁCIA 2023“ vás presmeruje na odkaz, kde sa vám ukáže tabuľka, v ktorej vyplníte svoje údaje. alebo nižšie je už otvorený formulár, ktorý stačí len vyplniť.


Formulár na registráciu: