Medzinárodný skauting

Wagggs

World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Svetová asociácia skautiek

Je najväčšou medzi národnou dobrovoľníckou organizáciou pre dievčatá a mladé ženy vo svete. Jej poslaním je umožniť dievčatám a mladým ženám rozvinúť svoj plný potenciál ako zodpovední občania sveta.
WAGGGS združuje skoro 10 miliónov členov v 140 krajinách sveta. Vznikla v roku 1928, ústredie má v Londýne. Slovenský skauting sa stal plnoprávnym členom v roku 1999.

Symbolom je zlatý trojlístok (3 body skautského sľubu) na jasnomodrom pozadí. Znázorňuje slnko, ktoré svieti na všetky deti sveta. Pod ním “plápolá” oheň lásky a humanity. Dve 5-cípe hviezdy symbolizujú 10 bodov skautského sľubu a strelka ukazuje správny smer organizácia združujúca dievčatá.

 

viac informácií sa dozviete an tejto stránke: https://www.wagggs.org/en/

 

Wosm

je organizácia združujúca chlapcov skautov

World Organization of Scout Movement – Svetová organizácia skautského hnutia

Poslaním WOSM je prispievať ku výchove a vzdelávaniu mladých ľudí pomocou hodnotového systému založeného na skautskom sľube a zákone, a tým pomáhať pri budovaní lepšieho sveta, v ktorom ľudia nachádzajú seba uplatnenie ako jednotlivci.
Vznikla v roku 1922, ústredie má v Ženeve. Združuje 28 miliónov skautov a skautiek zo 151 krajín. Slovenský skauting sa stal plnoprávnym členom v roku 1997.

Jej symbolom je biela ľalia na fialovom (farba zeme) pozadí. Okolo nej je biele lano, ktorého konce sú spojené ambulančnou spojkou symbolizujúcou jednotu skautov z celého sveta. Dve 5-cípe hviezdy symbolizujú 10 bodov skautského sľubu a strelka ukazuje správny smer.

WOSM je medzinárodná asociácia združujúca uznané skautské organizácie jednotlivých krajín. Podporuje spoluprácu a skautské aktivity na medzinárodnej úrovni. Najznámejšou akciou je organizácia jamboree – celosvetového stretnutia desiatok tisíc skautov. Svetová organizácia však funguje predovšetkým na báze 6 regiónov: európskeho, afrického, arabského, interamerického, euroázijského a ázijsko-pacifického. WOSM bol pôvodne organizáciou len pre skautov (mužov), zatiaľ čo partnerská organizácia WAGGGS združovala len skautky (ženy). Dnes už je však WOSM otvorený aj mužom a ženám. Slovenský skauting sa stále registruje v oboch organizáciách – skauti vo WOSM a skautky vo WOSM aj WAGGGS. Každé 3 roky sa koná Svetová skautská konferencia, na ktorej SLSK zastupuje zahraničný komisár.

viac informácií sa dozviete na tejto stránke: https://www.scout.org/