Výbava skauta

dostanem

 • nášivky
 • sľubový skautský odzak + plstený trojlístok – po zložení skautského sľubu
 • sľubový vlčiacky odznak – po zložení vlčiackeho sľubu
 • odmeny
 • šatky (pri prechode do vyššej vekovej kategórie, pričom odovzdávam starú šatku)
 • skautskú košeľu – po splnení nováčikovskej skúšky

platím

 • zborová nášivka 54. zbor
 • nášivku Slovak republic
 • nášivku WOSM/WAGGSM
 • skautskú košeľu
 • polokošeľu
 • národnú skautskú šatku
 • uzlovačky a laná
 • príručky a zápisníky (môžu byť aj ako odmeny)
 • doplnky a výbava skauta
 • ceny podľa aktuálneho cenníka ScoutShop