Uzly

Uzol:

  • pevný útvar, ktorý vznikol viazaním.