Symbolika

Skautská symbolika sa skladá zo:

Skautská symbolika sa skladá zo:

 
 • skautského znaku
 • skautského sľubu
 • skautského zákona
 • skautskej hymny
 • skautského príkazu
 • skautského hesla

Skautský znak

 1. Tri listy ľalie – sú spojené navzájom páskou (číslo tri symbolizuje 3 vekové kategórie a tri body skautského sľubu).
 2. Hrot magnetickej strelky – skautovi má ukazovať po celý život správny smer, od ktorého by sa nemal odkloniť. Túto myšlienku dopĺňajú aj dva postranné listy ľalie, ktoré sa stáčajú svojími koncami ku stredu znaku. Znázorňujú, že odchýlka od správnej cesty nevedie dopredu, ale naspäť.
 3. Páska – obopína ľaliu v strede. Je symbolom skautov celého sveta, ale aj spolupatričnosti vekových kategórii.
 4. Dvojkríž na trojvrší Zakladateľ skautingu Lord Baden-Powell vybral ako symbol pre skautov znak, ktorý pôvodne označoval na mapách starých námorníkov sever a ukazoval tak lodiam správnu cestu. Tento znak mal podobu ľalie, ktorú skauti na celom svete používajú v rôznych obmenách dodnes. Ide výlučne o odznak, ktorý môže mať grafickú alebo reliéfnu – plastickú podobu. V danom prípade ide o odznak Slovenského skautingu schválený snemom, ktorý je výsostným symbolom (znamením) skautského hnutia na Slovensku a je nadradeným všetkým symbolom (zástavám, odznakom a iným značkám – logám).

Znakom v najužšom zmysle slova rozumieme trvalé znamenie v štíte, vytvorené podľa heraldických pravidiel. Toto znamenie určuje fyzickú alebo právnickú osobu na základe vžitého alebo udeleného práva.

 

Vlčiacky sľub

 

Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon vĺčat / včielok a byť stále lepším / lepšou

Zákon vĺčat/včielok:hovorí pravdu,

 • pomáha druhým,
 • počúva,
 • stará sa o prírodu,
 • je priateľom.

 Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

 1. plniť si povinnosti voči Bohu i vlasti
 2. pomáhať v každom čase svojim blížnym
 3. dodržiavať skautský zákon

      Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Funkčný sľub funkciou – činovnícky sľub:

Sľubujem na svoju česť,  že budem vychovávať zverené deti a mládež v duchu skautského zákona.

Skautský zákon

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý.
 6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselej mysle.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Denný príkaz:

Denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok!

 • Dobré je iba to, čo skaut alebo skautka urobí z lásky, dobrovoľne, z vlastnej iniciatívy, a nie to, o čo ho niekto požiadal, alebo mu dal na to príkaz. Vtedy je to už iba povinnosť, ktorú skaut vykonáva.

HESLO

 • Heslo vĺčat a včielok je: Buď stále lepším/lepšou!
 • Heslo skautov/skautiek je: Buď pripravený/Buď pripravená!
 • Heslo roverov/roveriek a dospelých skautov a skautiek je: Slúžim!

Duchovné zásady

 • Každý člen SLSK sa má snažiť hľadať zmysel a cieľ života v dosiahnutí vyšších duchovných a mravných hodnôt.
 • Každý člen SLSK má byť tolerantný k vierovyznaniu, záväzkom a presvedčeniu iných ľudí

Skautská hymna

Hej, skauti, hor sa, volá deň.
S nádejou na nás hľadí zem,
slnko už na cestu žiari,
kráčajme s úsmevom v tvári!
Hej, skauti, hor sa, volá deň,
Volá nás naša rodná zem.

Hej, skauti, hor sa, volá vlasť!
Buď pripravený v každý čas
k obrane pravdy a krásy,
mladosť sa o slovo hlási!
Hej, skauti, hor sa, volá vlasť!
Hej skauti, volá všetkých nás!

Skautské pozdravy

 Tento pozdrav patrí medzi základné a najviac používané.

Tri prostredné prsty pripomínajú skautovi tri body skautského sľubuPalec opretý o malíček je pripomienkou rytierskej sily skauta, keď silnejší vždy chráni slabšieho.

 

 

 

 

 

 

K ľudským pozdravom patrí aj podanie si ruky

skauti si podávajú ľavú ruku so súčasným prekrížením malíčkov.

 

Pozdrav včielok a vĺčat:

Prsty zdvihnuté do tvaru „V“ pripomínajú nastražené vlčie uši alebo včelie tykadlá.

dva prsty pripomínajú dva vlčiacke zákony a  palec je najsilnejší ktorý ukrýva dva slabšie prsty čo má zase pripomínať, že silnejší má vždy chrániť slabších a pomáhať vždy iným.