História NZ

Nové Zámky:

Skauti v Nových Zámkoch fungovali v 90tych rokoch okolo roku (1992) – 1995/1996 v počte cca 40 členov, pod okresným vodcom skautom bratom Čepela Ladislav po ňom to prevzal Fridrich Beck. ale už s počtom menej ako 40 členov.

Zaloźiť skauting v Nový Zámkoch, je dlhodobá myšlienka, nájsť tých správnych ľudí, je však nie ľahká záležitosť.

V Nových Zámkoch tak v roku 2017 vzniká Skautský Oddiel pod záštitou niekoľkých dobrovoľníkov.

V roku 2017 vzniká spolupráca distribúcie Betlehemského svetla zo skautmi 45.Zbor Posledné Spojenectvo z Veľkého Zálužia a neskôr aj spolupráca o vzniknutie zboru.

2018 – sme zo 45. zborom odprezentovali na Základnej škole v Imeli skauting a zahrali si s deťmi skautské hry.

V 2019 za pomoci Západoslovenskej skautskej oblasti vzniká zbor pod vlastným menom 50.Zbor A.Dubčeka Nové Zámky.

2020 už máme pvé činnosti za sebou a netrezlivo čakáme na registráciu pod ministerstvo. Našu žiadosť vyhoveli a dostáva tak subjektivitu ako Občianske združenie.