Betlehmské svetlo 2021

Betlehemské svetlo tento rok zabezpečíme: 

Náš zbor bude aj tento rok rešpektovať všetky opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Betlehemské svetlo zbor zabezpečí ihneď, ako bude dostupné na Slovensku. V priebehu týždňa budeme Betlehemské svetlo distribuovať do organizácií a zariadení, ako sú kostoly, DSS a pod.


Betlehemské svetlo tento rok zabezpečíme pre:

  • Františkánsky kostol: 16.12.2021 o 17: 00
  • farnosť sv. Jána Krstiteľa v Imeli dňa: 17. 12. 2021 o 17: 00,
  • Mestský úrad Nové Zámky dňa: 21. 12. 2021 o 10:00. BS odovzdávame primátorovi mesta Nové Zámky pred mestským úradom.
  • Skauti Šaľa: 19.12.2021
  • Ovocie zelenina Food NZ: 23.12.2021 o 8:30
  • CDR Kolárovo: 24.12.2021 14:00