Rok 2021

Skautská činnosť za rok 2021

 • Družinovka č. 1 – február
 • Družinovka č. 2 – marec – online
 • Družinovka č. 3 – marec – online
 • Družinovka č. 4 – apríl – online
 • Družinovka č. 5 – apríl – online
 • Družinovka č. 6 – 12.6.2021 Park Berek
 • Družinovka č. 7 – 19.6.2021 – opekačka čerešňová ul.
 • Družinovka č. 8 – 26.6.2021 kúpalisko
 • skauti z NR prespali v klubovni
 • Deň Hier 2021 – 4.9.2021
 • Družinovka č. 9 – 11.9.2021 – morzeova abeceda + zákon
 • NSD 2021 + Družinovka
 • Družinovka č. 10 – 11.9.2021 Cysklistika NZ
 • Družinovka č. 11 – 2.10.2021 – cyklistika NZ
 • Družinovka č. 12 – 16.10.2021 kynológia – ukážky zo psami

Adventná výzva

 • 7.zbor – 1.12.2021 – 31.12.2021 
 • 23. zbor Nitrava 1. Skautský oddiel Alfy a Omegy

Adventná výzva zo zboru 7.- 1. 12. 2021 – 31. 12. 2021

Mikuláš – 6. 12. 2021

Betlehemské svetlo: 

Prevzatie v Nitre v 23. zbore Nitrava v klubovni

 • Nové Zámky
    • Františkáni 
    • MSU 
    • Ovociefood
    • Skautská klubovňa 
 • CDR Kolárovo
 • skauti Šaľa