Skautský tábor 2020

Tábor 2020 je prvý ročník nášho táboru ktorý sme vďaka zboru 144. Posolstva B.P. Vráble mohli zorzganizovať.